• Address: No.33 Xincheng Rd.,
    Binjiang, Hangzhou 310053, China

  • WhatsApp: +(86)13588184515
    sales@inelevatorparts.com

Description

Kone Elevator Landing Push Button, KONE Lift HOP Push Button Base with White Light, KONE Elevator LOP Push Button Red Light, Kone Push Button Connection Cable, KM772810G01, F2KFB1, F2KFB2, 772893H05, 772903H05
Kone Elevator Landing Push Button, KONE Lift HOP Push Button Base with White Light, KONE Elevator LOP Push Button Red Light, Kone Push Button Connection Cable, KM772810G01, F2KFB1, F2KFB2, 772893H05, 772903H05

Kone Elevator Landing Push Button, KONE Lift HOP Push Button Base with White Light, KONE Elevator LOP Push Button Red Light, Kone Push Button Connection Cable, KM772810G01, F2KFB1, F2KFB2, 772893H05, 772903H05

Kone Elevator Landing Push Button, KONE Lift HOP Push Button Base with White Light, KONE Elevator LOP Push Button Red Light, Kone Push Button Connection Cable, KM772810G01, F2KFB1, F2KFB2, 772893H05, 772903H05

Part No.: F2KFB1 772893H05 (UP), F2KFB2 772903H05 (DOWN)
Part Name: Kone Elevator Landing Push Button
Brand: Kone
Specification: LOP, HOP